Jyllinmaa_Tunnus_vaaka_RGB_kelt

API – rajapinta asiantuntijan, palkitsemisen ja innostuksen välillä

Asiantuntijoita palkitaan innostamisella

IT-alalla on paljon asiantuntijayrityksiä. Jos asiantuntijayritys -sanaa miettii liian pitkään, saattaa päätyä johtopäätökseen, että se asiantuntija-sana on oikeastaan aika turha siinä yritys-sanan edessä. Ai miten niin?

Kaikkien yritysten työntekijät ovat asiantuntijoita: Metalliyrityksen hitsaaja on levy- ja metallirakenteiden erilaisten yhdistämismenetelmien asiantuntija. Lähettämön työntekijät ovat varastologistiikan ja kuormaamisen asiantuntijoita. Siivooja on kemiallisten aineiden sekä manuaaliseen että automaattisten pienkoneiden käytön asiantuntija.

Sovitaan siis, että tässä kirjoituksessa asiantuntija -sanalla tarkoitetaan IT-yrityksen työntekijää. Jos vertaillaan valmistavan teollisuuden ja IT-alan asiantuntijoita, jälkimmäisen kädenjälkeä on vaikeampi havaita.

Asiantuntijoiden työ on usein haastavaa. Työssä eteen tulevien haasteiden ratkaiseminen yhdessä kollegoiden kanssa voi olla vaikeaa, jos erikoistumisalueet ovat kapeita. Mitä parempi erikoisasiantuntija on, sen varmemmin hän joutuu työskentelemään saman sektorin parissa myös seuraavien vuosien ajan. Hänen kyllästyessä yksitoikkoiseen työtarjontaansa yrityksenne on äkkiä yhtä superasiantuntijaa köyhempi.

Asiantuntijat tarvitsevat tuuletusta!

Tarjotaan heille jotain täysin päivärutiinista poikkeavaa. Rohkaistaan heitä tiimityöhön alueilla, joissa he eivät ole parhaimmillaan. Aukaistaan rajapintoja. Niin modernit yritykset tekevät työntekijöidensä kanssa. 

Työntekijät arvostavat nykypäivänä vapaa-aikaansa ja yksityisyyttään korkealle. Koulutukset ja valmennukset tulee pitää työajalla. Muuten asiantuntijat eivät saavu paikalle. Jotta uusia ajatuksia saadaan syötettyä ihmisten mieliin, tämän tyyppiset koulutukset kannattaa pitää muualla kuin yrityksen omissa tiloissa.

Miksi tällaisiin asioihin pitäisi panostaa? Hyvistä asiantuntijoista on koko ajan kova kilpailu yritysten välillä. Palkalla voi kilpailla vain tiettyyn rajaan saakka. Yrityskulttuuri ja immateriaaliset palkkiot ovat euroja kovempaa valuuttaa.

Moderni työnantaja kehittää työntekijöitään. Se lisää työntekijöiden lojaaliutta toisiaan ja työnantajaa kohtaan. Ota yhteyttä, niin mietitään miten me ja verkostossamme olevat yritykset voisimme auttaa teitä.