Jyllinmaa_Tunnus_vaaka_RGB_kelt

UX:i lensi yli käenpesän? – Paras käyttökokemus on yhdistelmä luovuutta ja logiikkaa

Yritysten IT-palvelualustat siirtyvät kiihtyvällä tahdilla kohti pilviä. Vanhojen, kehitysmahdollisuuksiltaan jäykkien palvelujen toiminnallisuuksia siirretään uusien, nopeiden ja ketterien pilvialustojen päälle.

Projektipäällikön tärkein tehtävä on saada projektitiimin kokeneilta asiantuntijoilta olennainen tieto vanhan palvelualustan hyvistä ja huonoista puolista. Tämä onnistuu houkuttelun lisäksi haastamalla asiantuntijoita: Rehellisen dialogin avulla uudesta alustasta saadaan entistä parempi.

Olen viime vuosien aikana vetänyt useita projekteja, joissa asiakasyrityksen entisen, teknologisesti vanhentuneen palvelun toiminnot on siirretty nopeasti ja kustannustehokkaasti uuden pilvialustan päälle. Onnistuminen on monen asian summa, mutta tässä kirjoituksessa käsittelen vain yhtä: Kuinka hyödyntää projektitiimin kokeneiden käyttäjien kokemuksia siten, että uudesta palvelusta tulee entistä parempi?

Vanhojen toiminnallisuuksien siirtäminen uudelle alustalle on nopeampaa kuin kokonaan uuden palvelun rakentaminen. Kokeneet vanhan järjestelmän käyttäjät ovat projektitiimissä sekä suuri voimavara että potentiaanen riskitekijä.

Kokeneet IT-asiantuntijat muistaa menneisyyden hyvät kokemukset yleensä huonosti, mutta huonot kokemukset poikkeuksellisen hyvin. Tämä ominaisuus aiheuttaa projektin aikana tilanteita, missä aiemmin sattuneet harvinaiset poikkeustilanteet voivat saada liian suuren painoarvon suhteessa niiden todelliseen merkitykseen.

Toinen inhimillinen tekijä on tottumus: Jos ennenvanhaan asiat on opittu tekemään yhdellä tavalla, sitä pidetään automaattisesti parhaimpana tapana myös uudessa palvelussa. Yleensä näitä kannattaa tarkastella kriittisesti. Tottumus on toinen luonto, mutta uudet vaihtoehdot voivat olla oikeasti vanhoja parempia.

Projektin vetäjät ja konsultit ovat tärkeässä roolissa: Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi kokeneiden käyttäjien mielipiteet pitää prosessoida sekä loogisen että luovan suodattimen läpi.

Projektipäällikön tehtävä on pitää asioiden todelliset mittasuhteet mielessä ja olennaiset asiat projektitehtäväpinkan päällimmäisenä. Jos 99,9% prosessista saadaan menemään uuden alustan turvin automaattisesti ja täydellisesti, poikkeustilanteet voidaan hoitaa manuaalisesti ja ohjeistuksella. Kaikkea ei tarvitse eikä välttämättä voi automatisoida.

Suhteellisuudentajun säilyttämisen lisäksi toinen tärkeä tehtävä on haastaa vanhoja hyväksikin koettuja prosesseja. Saisiko niistä vielä parempia? Miksi on aiemmin tehty näin? Onko tämä looginen tapa toimia? Käyttöliittymä ja -kokemus on tärkeitä asioita, mutta joskus henkilökohtainen kokemus estää näkemästä asioita objektiivisesti. Siksi tällaisissa projekteissa kokemusasiantuntijoita pitää myös haastaa ja vaatia heitä perustelemaan näkemyksensä. Parhaimmillaan uusi palvelualusta pitää sisällään vanhan palvelun hyvät puolet ja paljon uusia entistä ehompia ominaisuuksia.

Mikäli tarvitset sparrausta tai apua teidän seuraavan IT-projektin onnistuneessa läpiviennissä, ota yhteyttä!